شما در حال مشاهده نسخه قدیم سایت هستید
برای مشاهده نسخه جدید سایت اینجا را کلیک کنید
 

 

 

معرفی شورای عالی انقلاب فرهنگی


 واحدهای و شوراهای تخصصی شورای عالی انقلاب فرهنگی


شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تحقق اهداف و مأموریت‌های خود با توجه به عظمت و گستردگی حوزه‌ی علم و فرهنگ و حجم فراوان موضوعات در دستور كار، با مشاركت و عضویت اعضای شورا، چندین شورای تخصصی، هیأت و کارگروه تأسیس نموده است كه در ادامه شرح مختصری از هر یك ارائه‌ می‌گردد:

 

1. شورای معین

2. شورای فرهنگ عمومی

3. شورای اسلامی شدن مراكز آموزشی

4. شورای هنر

5. شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده

6. شورای توسعه فرهنگ قرآنی

7. شورای تخصصی و ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی كشور

8. شورای تخصصی تحول و نوسازی نظام آموزشی

9. شورای تخصصی مهندسی فرهنگی

10. شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی

11. شورای تخصصی حوزوی

12. هیأت نظارت و بازرسی

13. هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی

14. هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

15. هیأت حمایت از كرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره

16. کمیته فرهنگ و تمدن اسلام وایران

17. کارگروه مدیریت کلان دستگاه‌های فرهنگی

 

 


 

 

1. شورای معین

بر‌اساس ماده (20) آیین‌نا‌مه داخلی شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌منظور بهینه‌سازی و بهره‌مندی بیشتر از جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی و تمرکز زمان جلسات این شورا به مسائل اساسی و سیاستگذاری کلان در اهم مسائل و موضوعات فرهنگی و علمی، شورایی با عنوان«شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنـگی» مرکب از تمامـی اعضای شورای عالـی و رئیس کمیسیـون مشورتـی، به استثنای رؤسای قوای سه‌گانه و آن دسته از اعضای شورا که رسماً اجازه عدم حضور دارند، تشکیل می‌شود. وظیفه‌ی شورای مزبور، بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص موضوعاتی است که از طرف شورای عالی به این شورا محول می‌شود.

بر اساس مفاد این آیین‌نامه، مصوبات شورای معین، ظرف مدت دو هفته بعد از اعلام وصول در شورای عالی و در صورت عدم اعتراض از طرف حداقل 3 نفر از اعضای شورای عالی، مصوب تلقی خواهد شد.

آن دسـته از مصوبات شـورای معین که تصویب ‌نهایی آن از سوی شورای عـالی به این شورا تفـویض شده باشد، بـدون نیاز به گذشت مدت دو هفته، مصوب تلقی می‌شود.

 

2. شورای فرهنگ عمومی

به‌منظور سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر فرهنگ عمومی كشور، شورای فرهنگ عمومی زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشكیل می‌شود.

اهم وظایف:

1. تجزیه و تحلیل شرایط و جریانات فرهنگی جهان و تبیین تأثیر كانون‌ها و ابزارهای مهم در این زمینه و اتخاذ تدابیر مناسب و ارائه گزارش تحلیلی جامع به شورای عالی.

2. بررسی و تحلیل شرایط و جریانات فرهنگی كشور و سنجش نظام ارزشی جامعه به‌منظور تعیین نقاط قوت و ضعف فرهنگی و ارائه راه‌حل‌های مناسب.

3. برنامه‌ریزی و هدایت فرهنگ عمومی کشور به‌منظور تحقق اهداف و اجرای سیاست‌های فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی.

4. تهیه و تدوین طرح‌هایی برای هماهنگ كردن كوشش‌های فرهنگی و هنری و تبلیغی در سازمان‌ها و مراكز رسمی فرهنگی و هنری.

5. فراهم كردن زمینه كاری و هماهنگی دستگاه‌های دولتی در اجرای آن بخش از وظایف آنها كه راجع به گسترش، ارتقا و تعمیق فرهنگ عمومی است.

6.  بررسی آثار فرهنگی مترتب بر سیاست‌ها و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی به‌منظور اطمینان از همسویی و عدم مغایرت آنها با اصول سیاست فرهنگی كشور.

گستره‌ی مصوبات شورای فرهنگ عمومی، شامل تأسیس نهادها و سازمان‌های فرهنگی، شوراها، بیانیه‌ها، مناسبت‌های فرهنگی و آیین‌نامه‌های فرهنگی است.

 

3. شورای اسلامی شدن مراكز آموزشی

یكی از اساسی‌ترین دغدغه‌های مسئولان نظام و مردم متدین و انقلابی، اسلامی شدن مراكز آموزشی در تمام عرصه‌های فرهنگی از آغاز انقلاب اسلامی بوده است؛ به‌گونه‌ای كه هدف  اولیه انقلاب فرهنگی  به این موضوع اساسی اختصاص دارد. شورای عالی در ادامه فعالیت ستاد انقلاب فرهنگی و به دور از هیاهوهای سیاسی و با آگاهی از حساسیت‌های مربوط به این حوزه، به تشكیل شورایی تخصصی به نام «شورای اسلامی شدن مراكز آموزشی» در كنار شورای عالی اقدام نمود.

 

اهم وظایف:

1. تدوین و ارائه‌ پیشنهاد سیاست‌های مرتبط با اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراكز آموزشی به شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی.

2. تدوین راهبردهای مناسب برای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراكز آموزشی بر مبنای یافته‌های موجود و پژوهش‌های نوین.

3. ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای اساسی مؤثر در اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراكز آموزشی و پژوهشی به شورای عالی انقلاب فرهنگی.

4. نظارت بر اجرای صحیح مصوبات مربوط به اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراكز آموزشی.

5. ارائه‌ گزارش پیشرفت روند اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراكز آموزشی حداقل هر شش ماه یك بار به شورای عالی انقلاب فرهنگی.

 

4. شورای هنر

هنر یكی از مهم‌ترین ابزارهای هدایت فرهنگی جامعه می‌باشد. به‌دلیل حساسیت این عرصه و نیاز به تخصص‌های ویژه در آن، تشكیل شورای هنر ضروری می‌نمود. بنا برگستره‌ی تأثیرگذاری هنر در عرصه فرهنگ، شورای هنر به مثابه بازویی تخصصی در بررسی و كارشناسی راهبردهای حوزه هنر محسوب می‌گردد.

 

اهم وظایف:

1. تدوین سیاست‌های كلان هنری جمهوری اسلامی ایران برای پیشنهاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی.

2. پیشنهاد سیاست‌ها و راهكارها در حوزه‌های مختلف هنری.

3.  تقویت ارتباط و هماهنگی میان بخش‌های تولیدی، اجرایی و علمی هنر.

4. تعیین سیاست‌های معرفی و ترویج هنرهای بومی و محلی.

5. حمایت از پژوهش‌های دینی، فلسفی و عرفانی درباره مبانی هنر و استفاده كاربردی از نتایج این پژوهش‌ها در تولید آثار هنری، معماری و شهرسازی.

6.  تصویب اساسنامه بنیادها و نهادهای هنری در سطح ملی كه از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع می‏شود.

7. ارزیابی گزارش سالانه فعالیت‌های هنری كشور و ارائه آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی.

8.  تبیین نقش كاربردی هنر و تدوین و پیشنهاد سیاست‌های مربوط به آن.

 

5. شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده

توجه ویژه شورای عالی انقلاب فرهنگی به حوزه مسائل زنان و خانواده به دلیل ضرورت دوری از افراط و تفریط‌هایی است كه در دنیای امروز در سطوح داخلی و بین‌المللی بیش از همه اقشار؛ نسبت به حقوق زنان روا داشته می‌شود. لزوم نگاهی متعادل در باب حقوق و تكالیف زنان به همراه همه جانبه‌نگری در سیاستگذاری امور بانوان و خانواده از ضرورت‌های تشكیل این شوراست.

 

اهم وظایف:

1. تدوین سیاست‌های لازم به‌منظور ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و تسریع در بازیابی ارزش و كرامت انسانی و تأمین حقوق همه‌جانبه زنان برپایه موازین اصیل اسلام و تدوین الگوهای مناسب.

2. تدوین و پیشنهاد سیاست‌های لازم به‌منظور شناخت ویژگی‌های مثبت فرهنگ اقوام و مقابله با تضعیف آن، همچنین ریشه‌یابی و مقابله با مظاهر منحط فرهنگ‌های بیگانه و انحرافات اخلاقی و نیز زدودن بقایای بینش‌های متحجر كه به نام مذهب بر جامعه‌ بانوان تحمیل شده است.

3. تدوین سیاست‌های لازم، برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی در برنامه‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی برای تقویت هرچه بیش‌تر نهاد مقدس خانواده.

4. تدوین سیاست‌های لازم، برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی در برنامه‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی برای استفاده بهتر دختران و بانوان به شکل هماهنگ با اعضای خانواده از اوقات فراغت خود.

5. تهیه طرح‌هایی برای ارتقاء سطح آگاهی‌های عمومی و سوادآموزی و بررسی سیاست‌ها و شیوه‌های مناسب در زمینه‌های آموزش و پرورش و تحصیلات عالی زنان.

6. بررسی زمینه مشاركت زنان در فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و هنری و بررسی نحوه رفع مشكلات و موانع موجود در راه گسترش این گونه فعالیت‌ها.

7. بررسی و تدوین طرح‌های مناسب برای حل مشكلات زنان و فرزندان بی‌سرپرست و حمایت از آنها و همچنین بررسی وضع و شرایط شغلی این بانوان با رعایت مصالح خانواده.

8. اتخاذ تدابیری برای هماهنگ كردن فعالیت‌های مراكز و سازمان‌های فعال در امور فرهنگی و اجتماعی زنان و ارائه‌ طرح و پیشنهاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی به هنگام نیاز.

9. پیشنهاد تحقیق در مسائل مهم فرهنگی و اجتماعی زنان به اشخاص و مراكز صلاحیت‌دار و حمایت از نظریه‌پردازان، متفكران و دانشمندان مسلمانی كه به تبیین دیدگاه‌های اسلامی در زمینه‌ی‌ خانواده و اجتماع می‌پردازند.

10. مطالعه و ارزیابی مستمر وضع فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده و تهیه گزارش سالانه.

11. برنامه‌ریزی برای توسعه مناسبات فرهنگی با جوامع و نهضت‌های انقلابی زنان و خانواده در كشورهای دیگر به‌خصوص كشورهای اسلامی.

6. شورای توسعه فرهنگ قرآنی

منشور توسعه فرهنگ قرآنی با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی، مؤسسات و گروه‌های فعال غیردولتی درجهت هم‌افزایی و ارتقاء فعالیت‌های قرآنی در سطح ملی و بین‌المللی، تقویت ایمان و اعتقاد به قرآن کریم و تمسک به تعالیم آن، تعمیق معرفت و تعمیم فهم و درک قرآن کریم، ارتقاء التزام عملی به قرآن کریم در ابعاد فردی و اجتماعی، تحقق فرهنگ قرآنی در نظام مدیریت، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کشور و تقویت و گسترش انس با قرآن کریم در اقشار مختلف جامعه تصویب و ابلاغ شده است. برای اجرایی كردن مفاد این منشور؛ شورایی به نام «شورای توسعه فرهنگ قرآنی» تشكیل شده است.

 

اهم وظایف:

1. تهیه و تصویب شاخص‌های توسعه‌ فرهنگ قرآنی و تصویب شاخص‌های ارزیابی و نظارت بر فعالیت‌های قرآنی.

2. بررسی و پیشنهاد چگونگی حاكم كردن اصول و مبانی قرآنی در برنامه‌های توسعه بلندمدت و میان‌مدت كشور به سازمان‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر.

3. بررسی و بازنگری مأموریت‌ها و وظایف قرآنی دستگاه‌های دولتی و عمومی، شوراها و ستادها و سایر مجامع قرآنی و ارائه‌ به شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌منظور تصویب.

4. زمینه‌سازی و پیگیری تحقق رهنمودها و مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه قرآن كریم.

5. ایجاد سازوكارهای لازم‌ برای هماهنگی و تعامل مؤثر در زمینه فعالیت‌های قرآنی.

6 . تأیید طرح‌ها و برنامه‌های ملی و فرابخشی در توسعه‌ فرهنگ قرآنی.

7. اتخاذ تدابیر لازم برای توانمندسازی و جلب مشاركت بخش مردمی و تقویت نقش حمایتی دولت در جهت توسعه‌ی فرهنگ قرآنی.

8. اتخاذ تدابیر لازم برای گسترش فرهنگ وقف در امور قرآنی و بهره‌گیری حداكثری از موقوفات كشور در این زمینه.

9. ارزیابی و نظارت بر عملكرد دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی.

10. شناسایی نیازها، محدودیت‌ها و موانع توسعه فرهنگ قرآنی و استفاده از ظرفیت‌ها برای رفع آنها از طریق مراجع ذیربط در داخل و خارج از كشور.

11. تدوین اولویت‌ها و جهت‌گیری‌های كلان بودجه فعالیت‌های قرآنی و ارائه‌ آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی.

12. برنامه‌ریزی برای تأمین و توسعه منابع انسانی مورد نیاز حوزه‌های مختلف امور قرآنی وكیفیت بخشی‌ منابع انسانی موجود.

13. برنامه‌ریزی لازم برای طراحی سامانه‌های آماری و شبكه‌های اطلاع‌رسانی امور قرآنی.

 

7. شورای تخصصی و ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی كشور

رهنمودهای مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر درباره جنبش نرم‌افزاری، تولید علم و نقشه جامع علمی کشور، مهمترین محرک و مشوق در تدوین و تنظیم این نقشه بوده است.

معظم‌له در ابتدای سال 1386 درخصوص مطالبات خویش از شورای عالی انقلاب فرهنگی بر لزوم تعریف نقشه جامع علمی كشور و تهیه آن توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تأكید نموده و خواهان انجام تدوین نقشه بدون تأخیر و به صورت عمیق، جامع و كامل شدند.

سرانجام؛ نقشه جامع علمی كشور با مشاركت بیش از 2000 نفر از اساتید و صاحب‌نظران دانشگاهی و حوزوی و صرف بیش از 300.000 نفر ساعت كار در کمیته‌های کارشناسی و کارگروه‌های تخصصی دیگر و بیش از 700 نفر ساعت کار در جلسات کمیته نهایی‌سازی و با اعمال نظر نهایی اعضای کمیته منتخب و تلاش شبانه‌روزی و هوشمندانه‌ کارشناسان و صاحب‌نظران برجسته کشور؛ تهیه و در دیماه 1389 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.

هم اكنون براساس بند «ب» فصل پنجم نقشه، «ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی كشور» تشكیل و اقدامات لازم برای اجرایی كردن آن در حال انجام است.

 

اهداف تدوین نقشه جامع علمی كشور

1. حاكمیت بینش توحیدی بر تمامی عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی و ارتقاء فرهنگ دینی در جامعه

2. تربیت انسان‌های توانا، خردمند، سالم، خلاق، آزاده و دارای اعتماد به نفس.

3.  ایجاد جامعه‌ای فضیلت‌مدار، عدالت‌محور، آزاد و امن.

4. تثبیت رویكرد راهبردی، آینده‌نگر و برنامه‌مدار در عرصه‌ سیاست‌گذاری‌‌ها.

5. رفع نیازهای اساسی كشور در جهت حفظ استقلال و تأمین خودكفایی آن، با توجه به امكانات و مزیت‌های بومی.

6.  بومی‌سازی دانش و فناوری و تجاری‌سازی محصولات آنها.

7. گسترش مرزهای دانش و مرزشكنی در علوم و فناوری‌ها، به‌ویژه علوم انسانی و علوم پایه ‌و حركت به سوی پیشتازی در علم و فناوری.

 

8. شورای تخصصی تحول و نوسازی نظام آموزشی

به دنبال تأكید مقام معظم رهبری بر تحول بنیادین نظام آموزشی كشور اعم از آموزش و پرورش و آموزش عالی؛ «شورای تخصصی تحول و نوسازی نظام آموزشی» در سال 1386 باتصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی تشكیل گردید تا به بررسی و تدوین سند راهبردی تحول تعلیم و تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران و بررسی سند راهبردی علوم شناختی و بررسی فلسفه تعلیم و تربیت بپردازد.

 

اهم وظایف:

1. تعیین اصول پایه‌ای نظری، ارزشی و جهت‌گیری‌های اساسی تحول و نوسازی نظام آموزشی.

2. مدیریت تحول و نوسازی نظام آموزشی.

3. نظارت بر تحقق تحول و نوسازی نظام آموزشی.

4. بررسی فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران و ارائه‌ آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت تصویب نهایی.

5. بررسی و تصویب جهت‌گیری‌های اساسی تحول و نوسازی نظام آموزشی.

6.  تصویب نقشه راه برای تحول نظام آموزشی كشور.

7. پیشنهاد ایجاد تسهیلات، تأمین الزامات و رفع موانع برای تحقق برنامه‌های تحولی نظام آموزشی كشور.

8. تعیین شاخص‌ها، پیشنهادها و برنامه‌های تحولی وزارتخانه‌ها براساس فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران و بررسی و تصویب آنها.

9. نظارت عالی بر اجرای برنامه‌های تحولی نظام آموزشی كشور.

 

9. شورای تخصصی مهندسی فرهنگی

موضوع مهندسی فرهنگی كه از سال‌ها قبل مورد تأكید مقام معظم رهبری بوده است، در دور جدید فعالیت شورای عالی  در تاریخ 21/10/85 با برگزاری اولین همایش ملی مهندسی فرهنگی با هدف: تولید ادبیات مهندسی فرهنگی، جلب مشاركت و اندیشه‌ورزی نخبگان، تبدیل مقوله مهندسی فرهنگی به گفتمان رایج در سطح جامعه؛ در كانون اهتمام دبیرخانه شورای عالی قرار گرفت. ره‌آورد این همایش تولید بیش از 3000 صفحه ادبیات مربوط به ابعاد مختلف مهندسی فرهنگی بود كه برای اولین بار صورت پذیرفته و نتایج آن در زمینه‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.

در ادامه؛ پس از صدور احكام جدید اعضای شورای عالی، برای عملیاتی كردن این امر و تهیه نقشه مهندسی فرهنگی كشور،‌ موضوع در صحن شورای عالی مطرح و براساس مصوبه مورخ 25/2/86 شورای عالی، شورای مهندسی فرهنگی تشكیل شد.

شورای مهندسی فرهنگی پس از تعیین اعضا، نسبت به تعیین سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های اصلی و تصویب تعاریف و مفاهیم كلیدی درخصوص مهندسی فرهنگی به ریاست دبیر شورای عالی، همت خود را بر نحوه طراحی و ترسیم نقشه مهندسی فرهنگی كشور متمركز نمود و در این راستا نظامنامه تدوین نقشه مهندسی فرهنگی را به تصویب رساند.

هم اكنون در كنار رصد مداوم موضوعات و مسائل فرهنگی و همچنین اعمال مهندسی فرهنگی در خصوص برخی از موضوعات و مسائل، نسخه كامل نقشه جامع مهندسی فرهنگی كشور تهیه شده است كه بخش‌های اصلی آن در شورای مذكور به تصویب رسیده است كه به‌زودی در دستور كار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار خواهد گرفت.

 

10. شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه‌ی 21/7/88 تشكیل «شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی» را تصویب نمود. این شورا هم اكنون با مأموریت ایجاد تحول در علوم انسانی براساس معارف اسلامی و شرح وظایف زیر در حال فعالیت است.

 

اهم وظایف:

1. تدوین و تصویب اولویت‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های مناسب آموزشی و پژوهشی در دو سطح آموزش عالی و آموزش و پرورش.

2. نظارت راهبردی و مؤثر بر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی نهادهای فعال در حوزه علوم انسانی و اتخاذ تدابیر لازم برای ارزیابی، آسیب‌شناسی و اصلاح ساختارها، محتوا، فرایندها، ضوابط و آیین‌نامه‌های مربوطه.

3. اتخاذ تدابیر لازم برای تقویت آموزش و پژوهش در سطح نهادهای علمی و تربیت نیروی انسانی مستعد به ویژه استاد.

4. تدوین ضوابط لازم برای منطقی و متوازن ساختن كمیت پذیرش دانشجو، به ویژه در رشته‌های مهم علوم انسانی براساس استانداردهای مصوب شامل میزان كارآمدی، ظرفیت‌های اشتغال مفید در كشور و تناسب با مبانی نظری اسلامی و فرهنگ اسلامی – ایرانی.

5. برنامه‌ریزی برای تقویت تولید علم و نظریه‌پردازی در حوزه علوم انسانی.

6. طراحی و ایجاد یك نظام منسجم برای انتشار و ترویج آثار مناسب در حوزه علوم انسانی با هدف ارائه‌ به مخاطبین و استفاده‌كنندگان این آثار.

7. ارائه راهكارهای مناسب برای حمایت مؤثر از پروژه‌های اساسی و تحقیقات و تولیدات زیربنایی و نیز اندیشمندان و نهادهای فعال در جهت ارتقاء علوم انسانی.

8. فراهم كردن سازوكارهای لازم برای فعالیت‌های علمی مشترك میان دانشگاه و حوزه در علوم انسانی از قبیل قطب‌ها و… .

9. نهادینه‌سازی كرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره و آزاداندیشی در علوم انسانی و معارف اسلامی در دانشگاه و حوزه، با مشاركت هیأت حمایت از كرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره و آزاداندیشی در جهت مواجهه انتقادی با علوم انسانی ترجمه‌ای.

10.  برنامه‌ریزی برای تولید منابع علوم انسانی و معرفی آن در صحنه‌های بین‌المللی.  

 

11. شورای تخصصی حوزوی

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جهت تقویت ارتباط خود با مراجع عظام تقلید، علما و حوزه علمیه و استفاده از توانایی‌ها و ظرفیت‌های ایشان، اقدام به راه‌اندازی كمیسیون حوزوی دبیرخانه‌ی شورای عالی در قم نمود. این كمیسیون كه در سال 1386 تشكیل شد؛ با اقدامات مؤثر خود توانست ارتقاء یافته و به شورای تخصصی حوزوی تبدیل گردد تا با همكاری حوزه‌های علمیه و به‌خصوص شورای عالی حوزه‌ی علمیه قم مأموریت و اهداف فرهنگی مورد نظر را به پیش برد.

 

اهم وظایف:

1. شناخت و معرفی قابلیت‌ها و ظرفیت‌های حوزه‌ی علمیه و بهره‌گیری از آنها به‌منظور سیاستگذاری و برنامه‌ریزی علمی برای مهندسی فرهنگ، مهندسی فرهنگی و رصد فرهنگی كشور.

2. شناخت و معرفی نیازهای فكری و معرفتی در حوزه‌ی دین برای تهیه طرح‌های مطالعاتی و پاسخگویی به آنها از سوی مراكز حوزوی.

3. پیشنهاد سیاست‌های لازم برای رشد و تقویت باورها و گرایش‌های دینی و معنوی در كشور.

4. ارائه طرح و پیشنهاد در راستای تحقق اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عرصه مسائل دینی.

5. شناسایی حساسیت‌ها و دغدغه‌های حوزه علمیه و مراجع عظام و شورای عالی حوزه و تهیه طرح‌های مرتبط با مسائل و مشكلات حوزه‌های علمیه.

6. بررسی و پیشنهاد سیاست‌های حضور فعال فرهنگی ـ دینی در عرصه بین‌الملل.

 

12. هیأت نظارت و بازرسی 

شورای عالی انقلاب فرهنگی از همان ابتدای شكل‌گیری خود، سازوكار نظارت بر اجرای مصوبات و بازرسی از دستگاه‌های مجری را طراحی و در قالب «هیأت نظارت و بازرسی» تصویب نمود. این هیأت، براساس مصوبه جلسه‌ی 28 مورخ 11/4/64 شورای عالی انقلاب فرهنگی و به‌منظور مراقبت از جریان صحیح و سالم انقلاب فرهنگی و رسیدگی به مسائل و مشكلاتی كه در طی بسط و پیشرفت آن پیش می‌آید، تشكیل شد.

اهم وظایف:

1. نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و پی‌گیری اجرای آن.

2. بررسی سالانه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و ارائه‌ پیشنهادهای اصلاحی و تكمیلی به‌منظور بهبود فرآیند اجرا و ارتقای میزان تأثیرگذاری آنها.

3. تهیه‌ اطلاعات لازم درباره‌ی افرادی كه صلاحیت آنها باید به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد (به استثنای رؤسای دانشگاه‌ها).

4. حل اختلافات ناشی از اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در دستگاه‌های فرهنگی كشور با درخواست آنها.

5. رسیدگی به شكایاتی كه از دستگاه‌های فرهنگی كشور و یا درخصوص مسائل فرهنگی جامعه از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا رئیس آن ارجاع می‌شود؛ با در نظر گرفتن شأن و جایگاه شورای عالی.

 

13. هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی

هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی در سال 1379 بر اساس وظایف شورای عالی انقلاب تشكیل شد. هدف‌های ارزیابی وضع فرهنگی و علمی كشور در ماده‌ی(1) آیین‌نامه‌ی این هیأت بدین شرح تعیین شده است:

1. نیل به تصویر واقعی از وضعیت فرهنگی و علمی كشور در قالب گزارش‌های سالانه به‌منظور اطلاع مردم و مسئولان از موقعیت و روند فرهنگی و علمی كشور در عرصه‌ داخلی و بین المللی.

2. تشویق و ترغیب دست‌اندركاران امور فرهنگی و علمی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد رقابت مثبت و سازنده در انجام وظایف.

3. پیشنهاد راهكارهای مناسب به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای رفع مشكلات و ارتقای معیارهای فرهنگی و علمی.

4. ایجاد نظام هماهنگ ارزیابی فرهنگی و علمی با استفاده از همه تجارب و امكانات موجود كشور.

گستره‌ی ارزیابی شامل فعالیت‌های دولتی و غیردولتی در عرصه فرهنگی و علمی و در بخش‌های زیر صورت می‌پذیرد: تعلیم و تربیت، علم و فناوری، فرهنگ و هنر و ارتباطات

سطوح ارزیابی، به دو سطح كلان و خرد به شرح ذیل تفكیك شده است:

ارزیابی كلان: در این سطح؛ وضع فرهنگی، علمی، آموزشی و پژوهشی كشور در مقیاس ملی ارزیابی می‌شود و وضعیت هر یك از بخش‌ها (تعلیم و تربیت، علم و فناوری، فرهنگ و ارتباطات) به صورت كلی و فراتر از دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوط به آن بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد. این ارزیابی باید روند بخش‌های مذكور و موقعیت نسبی هر یك را در عرصه بین‌المللی معین كند.

ارزیابی خرد: در این سطح؛ وضعیت دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوط به هر بخش و در مقایسه با هم؛ ارزیابی می‌شود. این ارزیابی باید در نهایت به رتبه‏بندی دستگاه‌ها و سازمان‌های مشابه منجر گردد.

 

14. هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

با توجه به جایگاه رفیع علم و دانش در فرهنگ اسلامی و ضرورت حفظ شأن و قداست والای محیط‌های آموزش عالی كشور و نظر به نقش محوری و سازنده اعضای هیأت علمی و لزوم بهره‌وری از استادان فرهیخته، كارآمد و مؤمن به آرمان‌های انقلاب اسلامی و برای ایجاد وحدت رویه در بررسی صلاحیت‌های داوطلبان عضویت در هیأت علمی، هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی كشور براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل گردید.

 

اهم وظایف هیأت عالی جذب عبارتند از:

1. اتخاذ سازوكار واحد در هیأت‌های اجرایی جذب برای ایجاد انسجام، وحدت رویه و توانمندی و پویایی دانشگاه‌ها.

2. نظارت مستمر بر اجرای صحیح ضوابط و مقررات جذب هیأت علمی در تمامی سطوح.

3. بررسی و بازنگری كلیه سیاست‌ها و ضوابط مربوط به جذب هیأت علمی به‌منظور پیشنهاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی و تدوین دستورالعمل اجرایی مربوط به جذب عضو هیأت علمی برای تصویب به شورای اسلامی شدن مراكز آموزشی.

4. تعریف ساختار سازمانی و شرح وظایف هیأت مركزی جذب وزارتین و هیأت‌های اجرایی جذب و ایجاد تعامل تعریف شده بین آنها.

5. تدوین دوره‌های آموزش بدو و حین خدمت با هدف توانمندسازی اعضای هیأت علمی و نظارت بر حسن انجام آن.

6. برگزاری سمینارها و كارگاه‌های توجیهی برای عناصر هیأت‌های اجرایی جذب.

7. رسیدگی به شكایات و سایر امور محوله از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی.

8. بررسی گزارش عملكرد سالانه‌ هیأت مركزی جذب وزارتین و هیأت‌های اجرایی جذب و ارائه آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی.

 

15. هیأت حمایت از كرسیهای نظریهپردازی و مناظره

شورای عالی انقلاب فرهنگی تشكیل؛ هیأت حمایت از كرسی‎های نظریه‎پردازی و مناظره (ویژه معارف و علوم انسانی) را با اهداف زیر تصویب كرد.

 

اهداف:

1. حمایت ویژه از مباحثات روشمند و قابل داوری و تبدیل آن به تجربه انباشته و جمع‏بندی شده.

2. زمینه‏سازی ویژه برای نهضت تولید و عرضه‌ نظریه اسلامی در علوم انسانی.

3. علمی كردن مجادلات و تخصصی كردن گفتگوهای فرهنگی و ایجاد فرصت رسمی، علمی و قانونی برای عرضه ایده‏ها و نقد و كالبد شكافی آنها.

4. نهادینه سازی آزادی اندیشه و بیان و امكان تبادل آرای علمی با رعایت اخلاق و منطق گفتگو و قانون اساسی.

 5. كاستن از تنش‏ها و بحران‏های فرهنگی و مهار غوغا سالاری، عوام‎زدگی و عوام‏فریبی در مباحث فرهنگی و دینی در سطح دانشگاه.

 6. تشویق نخبگان و مراكز علمی كشور به ارائه نظریات پژوهشی و تولید نظریه در علوم انسانی با اتكا به مبانی اسلامی به‌منظور خروج از جزم‎های ترجمه‏ای و وارداتی و نیز تحجر و قشری‌گری.

 7. پاسخگویی به نیازهای فكری و معرفتی و اطلاع رسانی در مسائل علمی و فرهنگی مورد توجه دانشگاهیان.

8. شفاف‏سازی محل نزاع و ابهام در جبهه‌بندی‏های فكری و فرهنگی و جمع‌بندی علمی مباحث مهم به‌منظور رشد فرهنگی جامعه.

 

16. کمیته فرهنگ و تمدن اسلام وایران

بنابر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ كمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران تشكیل شد.

 

اهداف:

1. ایجاد زمینه‌های لازم برای گسترش و ترویج فرهنگ و تمدن اسلام و ایران.

2. ایجاد هماهنگی لازم بین دست‌اندركاران امور فرهنگی و آموزشی در جهت تحقق اهداف یاد شده.

3. ارائه‌ برنامه‌های آموزشی و پژوهشی به‌منظور گسترش فرهنگ و تمدن اسلام و ایران.

4. تهیه و تنظیم، تصویب و ارائه متون آموزشی برای مقاطع مختلف تحصیلی.

5. تعیین اولویت‌ها در بحث‌های پژوهشی مرتبط با فرهنگ و تمدن اسلام و ایران.

17. کارگروه مدیریت کلان دستگاههای فرهنگی

به‌منظور هماهنگی و مدیریت کلان دستگاه‌های فرهنگی، كارگروهی تحت عنوان «مدیریت كلان دستگاه‌های فرهنگی كشور» زیر نظر شورای عالی با عضویت جمعی از اعضاء شورای عالی انقلاب فرهنگی و صاحب نظران تشکیل گردید.

این کارگروه فعالیت خود را از تیر ماه سال 1386 آغاز و تاکنون با برگزاری جلسات و نشست‌‌های متعدد به بحث و بررسی پیرامون وظایف دستگاه‌های فرهنگی كشور و مسائل مختلف آن پرداخته است.

فلسفه وجودی این كارگروه، نظم‌دهی و انسجام‌بخشی به مجموعه فعالیت‌های فرهنگی دستگاه‌های مختلف فرهنگی اعم از دولتی، نیمه‌دولتی و غیردولتی می‌باشد.

 

وظایف مصوب کارگروه مذکور عبارتند از:

1. بررسی و ارزیابی جامعیت وظایف تعیین شده برای دستگاه‌های فرهنگی کشور در تحقق اهداف چشم‌‌انداز.

2. بررسی آسیب‌شناسی عملکرد مجموعه دستگاه‌های فرهنگی کشور، به عنوان یک نظام واحد و تعیین تعارض، تداخل، موازی‌کاری و پراکنده‌کاری در انجام فعالیت‌های فرهنگی.

3. تعیین کارکردهای اصلی هر یک از دستگاه‌های فرهنگی کشور.

4. تعیین راه‌های ارتقاء مدیریت فرهنگی و دستگاه‌های فرهنگی کشور.

5. اتخاذ تدابیر لازم برای تدقیق وظایف هر دستگاه و جلوگیری از کارهای موازی و ایجاد تعامل سازنده بین دستگاه‌ها.

6. ساماندهی روابط دولت با دستگاه‌های فرهنگی دولتی و غیردولتی و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و دینی دستگاه‌های غیردولتی.

7. بازنگری شرح وظایف و عملکرد دستگاه‌های فرهنگی به‌منظور تعالی و افزایش اثربخشی فعالیت‌های آنها.

8. بررسی و تعیین چگونگی مدیریت کلان امور فرهنگی کشور.

9. بررسی، ارزیابی و اصلاح میزان تأثیرگذاری هر یک از دستگاه‌های فرهنگی کشور در تحقق اهداف چشم‌انداز کشور.

10. آسیب‌شناسی اجرای مصوبات موجود شورای عالی انقلاب فرهنگی.

11. بازنگری، اصلاح و تدوین نظام‌نامه اجرای مناسب برای اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سامان‌دهی سازوکار لازم برای پیگیری.

12. آسیب‌شناسی نظام موجود پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات.

13. بازنگری و اصلاح نظام پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات و تهیه سازوکار برای پیگیری نظارت کارآمد.

14. تعیین نقش و وظیفه هر یک از دستگاه‌های نظارتی کشور در نظارت راهبردی مصوبات و چگونگی تعامل آنها با یکدیگر و با شورای عالی انقلاب فرهنگی در انجام این وظیفه.

نشریات دبیرخانه
خبرنامه شورا مهندسی فرهنگی راهبرد فرهنگ
نقشه جامع علمی کشور
اسناد پشتیبان
اطلس آموزش کشور
سند نقشه جامع علمی کشور 
نقشه مهندسی فرهنگی کشور
نظام نامه مهندسی فرهنگی
شاخص های کلان پیشنهادی نقشه مهندسی فرهنگی
تحول و نوسازی نظام آموزشی
مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
گزارش اجمالی از روند تهیه و تدوین ،اعتباربخشی و تصویب سند تحول
منشور فرهنگی انقلاب اسلامی

مجموعه رهنمودها و دیدگاههای موضوعی رهبر معظم انقلاب اسلامی در عرصه فرهنگ
صفحه اصلی | مصوبات شورا | نقشه سایت | جستجو | ارتباط با ما

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی میباشد..