شما در حال مشاهده نسخه قدیم سایت هستید
برای مشاهده نسخه جدید سایت اینجا را کلیک کنید
 
شماره 1

دریافت فایل

شماره 35و36

دریافت فایل

شماره 2

دریافت فایل

شماره 37و38

دریافت فایل

شماره 3

دریافت فایل

شماره 39و40

دریافت فایل

شماره 4

دریافت فایل

شماره 41و42

دریافت فایل

شماره 5

دریافت فایل

شماره 43و44

دریافت فایل

شماره 6و7

دریافت فایل

شماره 45 و 46

دریافت فایل

شماره 8و9

دریافت فایل

شماره 47 و 48

دریافت فایل

شماره 10و11

دریافت فایل

شماره 49 و 50

دریافت فایل

شماره 12

دریافت فایل

شماره 51 و 52

دریافت فایل

شماره 13

دریافت فایل

شماره 53 و 54

دریافت فایل

شماره 14

دریافت فایل

شماره 55 و 56

دریافت فایل

شماره 15و16

دریافت فایل

شماره 57 و 58

دریافت فایل

شماره 17و18

دریافت فایل

شماره 59 و 60

دریافت فایل

شماره 19و20

دریافت فایل

شماره 61 و 62

دریافت فایل

شماره 21و22

دریافت فایل

شماره 63 و 64

دریافت فایل

شماره 23و24

دریافت فایل

شماره 65 و 66

دریافت فایل

شماره 25و26

دریافت فایل

شماره 67 و 68

دریافت فایل

شماره 27و28

دریافت فایل

شماره 69 و 70

دریافت فایل

شماره 29و30

دریافت فایل

شماره 71 و 72

دریافت فایل

شماره 31و32

دریافت فایل

شماره 73 و 74

دریافت فایل

شماره 33و34

دریافت فایل

نشریات دبیرخانه
خبرنامه شورا مهندسی فرهنگی راهبرد فرهنگ
نقشه جامع علمی کشور
اسناد پشتیبان
اطلس آموزش کشور
سند نقشه جامع علمی کشور 
نقشه مهندسی فرهنگی کشور
نظام نامه مهندسی فرهنگی
شاخص های کلان پیشنهادی نقشه مهندسی فرهنگی
تحول و نوسازی نظام آموزشی
مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
گزارش اجمالی از روند تهیه و تدوین ،اعتباربخشی و تصویب سند تحول
منشور فرهنگی انقلاب اسلامی

مجموعه رهنمودها و دیدگاههای موضوعی رهبر معظم انقلاب اسلامی در عرصه فرهنگ
صفحه اصلی | مصوبات شورا | نقشه سایت | جستجو | ارتباط با ما

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی میباشد..