شما در حال مشاهده نسخه قدیم سایت هستید
برای مشاهده نسخه جدید سایت اینجا را کلیک کنید
 
بررسي وضعيت تعطيلات در ايران

دریافت فایل

طراحی و ارزیابی مدلهاي کلان ساماندهی فعالیت‌های قرآنی

دریافت فایل

چیستی فرهنگ و چگونگی تغییرات آن (پیش نیاز مهندسی فرهنگی)

دریافت فایل

سیاستهاي کلان قرآنی دبیرخانه شوراي تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی تعیین و تبیین اهداف و سیاست توسعه فرهنگ (مرحله اول)

دریافت فایل

نظام ارتباط وهمکاري با مجامع تخصصی فرهنگی

دریافت فایل

سیاستهاي توسعه فرهنگ قرآنی (مرحله دوم)

دریافت فایل

نیازسنجی آموزشی مشاغل قرآنی

دریافت فایل

شناسایی مراکز علمی و دانشگاهی فعال در حوزه پژوهش‌های قرآنی

دریافت فایل

شاخص هاي مطلوب قرآنی

دریافت فایل

شناخت راهکارهاي هماهنگی و ساماندهی فعالیت هاي قرآنی کشور بخش اول

دریافت فایل

درآمدي بر شناخت دانش و مهارت مدیران فرهنگی کشور

دریافت فایل

آشنایی با منشور توسعه فرهنگ قرآنی

دریافت فایل

بررسی فرهنگی عدم کاربرد نشانهاي اسلامی در بناها

دریافت فایل

بررسی وضعیت قرآنی دانشجویان دانشگاههاي دولتی شهر تهران

دریافت فایل

روش تدبر در سورههاي قرآن کریم

دریافت فایل

بررسی نگرشها و آگاهیهاي دانشجویان دانشگاههاي شهر تبریز نسبت به قرآن

دریافت فایل

راهنماي مربی تدبر در سورههاي قرآن کریم ( 1 و 2 )

دریافت فایل

بحثی در مورد لزوم تشکیل مجمع مدیران فرهنگی کشور

دریافت فایل

چگونگی عزل و نصب مدیران فرهنگی

دریافت فایل

الگوي طبقه‌بندي موضوعات در مهندسی فرهنگی کشور

دریافت فایل

بررسی نقش و جایگاه دستگاه هاي فرهنگی

دریافت فایل

بررسی تطبیقی شاخص هاي حوزه فرهنگی در ایران و جهان

دریافت فایل

راهنماي مربی تدبر در سورههاي قرآن کریم ( 3 و 4 )

دریافت فایل

مبانی نظري مدیریت تحول فرهنگی در ایران

دریافت فایل

ضمینه یابی و اعتبار سنجی راهکارهاي ارتقاي قرآنی دانشجویان

دریافت فایل

نقش دین در مهندسی فرهنگی کشور

دریافت فایل

فرهنگ ایرانی و توسعه

دریافت فایل

طراحی مبانی نظام ارزیابی عملکرد سازمان هاي فرهنگی

دریافت فایل

نشریات دبیرخانه
خبرنامه شورا مهندسی فرهنگی راهبرد فرهنگ
نقشه جامع علمی کشور
اسناد پشتیبان
اطلس آموزش کشور
سند نقشه جامع علمی کشور 
نقشه مهندسی فرهنگی کشور
نظام نامه مهندسی فرهنگی
شاخص های کلان پیشنهادی نقشه مهندسی فرهنگی
تحول و نوسازی نظام آموزشی
مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
گزارش اجمالی از روند تهیه و تدوین ،اعتباربخشی و تصویب سند تحول
منشور فرهنگی انقلاب اسلامی

مجموعه رهنمودها و دیدگاههای موضوعی رهبر معظم انقلاب اسلامی در عرصه فرهنگ
صفحه اصلی | مصوبات شورا | نقشه سایت | جستجو | ارتباط با ما

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی میباشد..