(چاپ)

متن مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

مصوبه «تفويض اختيار در خصوص نقل و انتقال فرزندان اعضاي هيأت علمي»

مصوب 735  جلسه مورخ 1392-04-25  شوراي عالي انقلاب فرهنگي


شماره ابلاغ : 4910/92/دش
تاریخ ابلاغ : 1392-05-01
شرح:

مصوبه «تفويض اختيار درخصوص نقل و انتقال فرزندان اعضاي هيأت علمي» كه بنا به پيشنهاد مورخ 25/3/92 وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در جلسه 735 مورخ 25/4/92 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابلاغ مي‌شود:


 


«هرگونه اختيارات مربوط به تصميم‌گيري درخصوص نقل و انتقال فرزندان اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي و پژوهشي كه در آزمون‌هاي سراسري ورود به دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي و پژوهشي پذيرفته مي‌شوند، به وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رئيس دانشگاه آزاد اسلامي تفويض مي‌شود».ص/735.2مجموعه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي. كليه حقوق محفوظ است. info@iranculture.org