(چاپ)

متن مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

ماده واحده «تأييد اصل تأسيس دانشگاه طب سنتي اسلامي - ايراني»

مصوب 735  جلسه مورخ 1392-04-25  شوراي عالي انقلاب فرهنگي


شماره ابلاغ : 4908/92/دش
تاریخ ابلاغ : 1392-05-01
شرح:

ماده واحده «تأييد اصل تأسيس دانشگاه طب سنتي اسلامي- ايراني» كه در جلسه 735 مورخ 25/4/92 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پيشنهاد مورخ 18/3/92 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابلاغ مي‌شود:


 


«ماده واحده- با عنايت به تصويب سند توسعه طب سنتي اسلامي- ايراني و ورود خدمات اين طب در نظام سلامت كشور، دانشگاه طب سنتي اسلامي- ايراني تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأسيس مي‌شود.


تبصره- طرح تفصيلي اين دانشگاه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، براي تصويب به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه مي‌شود».ص/735.3مجموعه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي. كليه حقوق محفوظ است. info@iranculture.org