(چاپ)

متن مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

ماده واحده «تأييد مرجع قانوني تصميم‌گيري در خصوص وضعيت دانشگاه علوم پزشكي ايران»

مصوب 735  جلسه مورخ 1392-04-25  شوراي عالي انقلاب فرهنگي


شماره ابلاغ : 4907
تاریخ ابلاغ : 1392-05-01
شرح:

ماده واحده «تأييد مرجع قانوني تصميم‌گيري درخصوص وضعيت دانشگاه علوم پزشكي ايران» كه بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در جلسه 735 مورخ 25/4/92 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابلاغ مي‌شود:


 


«ماده واحده- ادغام يا انتزاع هر دانشگاه و مؤسسه آموزش عالي از جمله دانشگاه‌هاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، حسب مورد از اختيارات وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است».ص/735.5مجموعه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي. كليه حقوق محفوظ است. info@iranculture.org